Anneke von der Fehr er billedkunstner. Siden midten av 90-tallet har hun jobbet med prosjekter både nasjonalt og internasjonalt.

Anneke von der Fehrs arbeider beveger seg mellom forskjellige sjangre som skulptur / video / foto / installasjon, og er ofte kontekstuelle og stedsspesifikke.

Sammen med Trine Wester startet hun firmaet Kunstcatering ANS. (1996-2002), som jobbet med stedspesifikke prosjekter basert på samarbeid både innenfor og på tvers av faggrupper. De eksperimenterte med kunstnerrollen og prøvde ut nye arenaer for kunstnerisk virksomhet.

Anneke von der Fehr is a visual artist. Since the mid 90’s she have been working on national as well as international projects.

Anneke von der Fehr’s work moves between different genres and borders. The work includes sculpture / video / photo / installation, and are often contextual and site-specific.

Together with Trine Wester, she founded the company and Art-project «Art Catering LTD». (1996 – 2002). They developed performative projects directed towards other disciplines, sectors of society and the boundaries between business and Art.

vonderfehr@gmail.com / phone: 951 85 152